piektdiena, 2020. gada 5. jūnijs

2.Kor.12:9

Tev pietiek Mana žēlastība; jo Mans spēks iekš nespēcīgiem varens parādās.