trešdiena, 2020. gada 20. maijs

Sal.pam.29:7

Taisnais ņem vērā nabaga žēlošanos.