piektdiena, 2020. gada 29. maijs

Lk.24:52-53

Mācekļi griezās atpakaļ uz Jeruzālemi ar lielu prieku, un bija allažiņ Dieva namā, teica un slavēja Dievu.