pirmdiena, 2020. gada 11. maijs

Lk.10:39

Marija nosēdās pie Jēzus kājām un klausījās Viņa vārdus.