svētdiena, 2020. gada 24. maijs

Kol.3:13

Tā kā arī Kristus jums ir piedevis, tāpat arī jūs.