ceturtdiena, 2020. gada 28. maijs

Jņ.5:7-8

Tas neveselais Tam atbildēja: “Kungs, man nav cilvēka, kas mani iemet tai dīķī, kad tas ūdens top kustināts; un tiekams es nāku, cits jau nokāpj manā priekšā.” Jēzus uz to saka: “Celies, ņem savu gultu un ej.”