piektdiena, 2020. gada 15. maijs

5.Moz.26:7

Tas Kungs paklausīja mūsu balsi un ieraudzīja mūsu bēdas un mūsu grūtumu un mūsu spaidus.