svētdiena, 2020. gada 10. maijs

2.Tim.2:7

Tas Kungs tev dod saprašanu visās lietās.