pirmdiena, 2020. gada 6. aprīlis

Jņ.18:37

Es tāpēc esmu dzimis un tāpēc pasaulē nācis, ka Man būs patiesību apliecināt. Ikviens, kas ir no patiesības, dzird Manu balsi.