pirmdiena, 2020. gada 16. marts

Ps.57:3

Es piesaukšu Dievu, to visuaugsto, to stipro Dievu, kas par mani visu izdarīs.