trešdiena, 2020. gada 4. marts

Ps.115:11

Visi, kas To Kungu bīstaties, cerējiet uz To Kungu!