svētdiena, 2020. gada 22. marts

Kol.2:3

Iekš Kristus ir apslēpta visa gudrības un atzīšanas bagātība.