piektdiena, 2020. gada 27. marts

Jer.17:9-10

Sirds ir viltīga pār visām lietām un samaitāta, kas to var izzināt? Es, Tas Kungs, izmanu sirdi un pārbaudu īkstis un dodu ikvienam pēc viņa ceļiem, pēc viņa darbu augļiem.