pirmdiena, 2020. gada 23. marts

Ap.d.14:17

Dievs Sevi nav pametis neapliecinātu, labu darīdams, no debesīm mums lietu un auglīgus laikus dodams, mūsu sirdis ar barību un ar prieku pildīdams.