trešdiena, 2020. gada 18. marts

1.Pēt.2:3

Jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir laipnīgs.