ceturtdiena, 2020. gada 6. februāris

Mk.13:31

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs.