trešdiena, 2020. gada 26. februāris

Lk.9:51

Un notikās, kad Jēzus paaugstināšanas laiks bija klāt, tad Viņš Savu vaigu grieza, iet uz Jeruzālemi.