svētdiena, 2020. gada 2. februāris

Jes.50:7

Tas Kungs Dievs man palīdz, tādēļ es nepaliku kaunā.