pirmdiena, 2020. gada 3. februāris

Jes.45:24

Kas Viņam turas pretī, paliks kaunā.