otrdiena, 2020. gada 4. februāris

Jes.41:17

Tie bēdīgie un nabagi meklē ūdeni, un nav, viņu mēle kalst no tvīkšanas. Es Tas Kungs tos paklausīšu.