svētdiena, 2020. gada 23. februāris

Jer.30:20

Viņa draudze Manā priekšā pastāvēs.