sestdiena, 2020. gada 8. februāris

Jer.20:13

Dziediet Tam Kungam, slavējiet To Kungu, jo viņš nabaga dvēseli atpestījis no ļaundarītāju rokas.