piektdiena, 2020. gada 14. februāris

2.Sam.12:9

Kāpēc tu tad Tā Kunga vārdu esi laidis pār galvu, darīdams, kas ļauns priekš Viņa acīm?