pirmdiena, 2020. gada 17. februāris

1.Tim.2:3-4

Mūsu Pestītāja, priekšā, kas grib, ka visi cilvēki top izglābti un nāk pie patiesības atzīšanas.