trešdiena, 2020. gada 15. janvāris

Soģ.6:23-24

Tas Kungs uz viņu sacīja: miers ar tevi! nebīsties, tu nemirsi! Tad Gideons tur Tam Kungam uzcēla altāri un to nosauca: Tas Kungs ir miers.