svētdiena, 2020. gada 5. janvāris

Ps.4:7

Daudzi saka: kas mums rādīs labumu? Pacel, ak Kungs, pār mums Sava vaiga gaišumu.