piektdiena, 2020. gada 3. janvāris

Mk.11:24

Visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, ticat, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks.