pirmdiena, 2019. gada 23. decembris

Jer.33:8

Es tos šķīstīšu no visa viņu nozieguma, ar ko tie pret Mani grēkojuši, un Es tiem piedošu visus viņu pārkāpumus.