pirmdiena, 2019. gada 30. decembris

Jēk.3:18

Taisnības auglis top sēts iekš miera tiem, kas mieru dara.