svētdiena, 2019. gada 29. decembris

2.Tim.1:7

Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka un mīlestības un savaldības garu.