svētdiena, 2019. gada 3. novembris

Ap.d.4:33

Ar lielu spēku tie apustuļi deva liecību par Tā Kunga Jēzus augšāmcelšanos, un liela žēlastība bija pār tiem visiem.