svētdiena, 2019. gada 20. oktobris

Jer.32:40

Es ar tiem derēšu mūžīgu derību, ka es negribu mitēties labu darīt, un es savu bijāšanu viņiem došu sirdī, ka tie no manis neatkāpjās.