trešdiena, 2019. gada 23. oktobris

Jēk.1:21

Noliekat visu nešķīstību un blēdību un pieņemat ar lēnprātību to iekš jums iedēstīto vārdu, kas jūsu dvēseles var darīt svētas.