ceturtdiena, 2019. gada 3. oktobris

Dan.2:44

Tas debesu Dievs uzcels valstību, kas mūžīgi netaps izpostīta.