svētdiena, 2019. gada 13. oktobris

Dan.2:21

Viņš gudriem dod gudrību un saprašanu prātīgiem.