pirmdiena, 2019. gada 7. oktobris

2.Sam.22:2

Tas Kungs ir mans akmens kalns un mana pils un mans glābējs.