piektdiena, 2019. gada 11. oktobris

2.Kor.3:5

Mēs esam derīgi, tas ir no Dieva.