piektdiena, 2019. gada 4. oktobris

2.Kor.12:9

Tad nu jo labāki lielīšos ar savu nespēcību, lai Kristus spēks pie manis mājo.