svētdiena, 2019. gada 27. oktobris

1.Sam.2:7

Tas Kungs dara nabagu un dara bagātu, viņš pazemo un paaugstina.