trešdiena, 2019. gada 16. oktobris

1.Moz.24:56

Neaizkavējiet mani, Tas Kungs manam ceļam licis labi izdoties.