svētdiena, 2019. gada 15. septembris

Ps.18:2

No sirds dziļuma es tevi mīlēju, Kungs, mans stiprums.