svētdiena, 2019. gada 1. septembris

Ps.136:3-4

Pateiciet tam kungu Kungam, kas vien lielus brīnumus dara, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi.