svētdiena, 2019. gada 8. septembris

Jņ.18:37

Es tāpēc esmu dzimis un tāpēc pasaulē nācis, ka Man būs patiesību apliecināt.