pirmdiena, 2019. gada 30. septembris

2.Kor.1:3-4

Slavēts lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, tas apžēlošanas Tēvs un visas iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, Ka mēs tos, kas ir visādās bēdās, varam iepriecināt ar to iepriecināšanu, ar ko mēs paši no Dieva topam iepriecināti.