ceturtdiena, 2019. gada 5. septembris

1.Lku.16:31

Lai debess priecājās un lai zeme līksmojās, un lai saka tautu starpā: Tas Kungs ir ķēniņš.