piektdiena, 2019. gada 2. augusts

Sal.pam.16:7

Kad cilvēka ceļi Tam Kungam patīk, tad tas pat viņa ienaidniekus ar to salīdzina.