svētdiena, 2019. gada 4. augusts

Jes.6:3

Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs Cebaot, visa zeme ir pilna viņa godības!