piektdiena, 2019. gada 16. augusts

Jes.27:3

Es, Tas Kungs, to pasargu, ik acumirkli es to slacinu, lai neviens to neaiztiek, nakti un dienu es to sargāju.