pirmdiena, 2019. gada 19. augusts

Cah.9:9

Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisns un Pestītājs viņš ir, pazemīgs un jādams uz ēzeļa, uz ēzeļa mātes kumeļa.