piektdiena, 2019. gada 9. augusts

Cah.4:6

Ne caur spēku, nedz caur varu, bet caur manu Garu (tas notiks), saka Tas Kungs Cebaot.